En skola med ordning, kunskap och trivsel i centrum.

 

Våra skolor kan idag mäta sig kunskapsmässigt och kvalitetsmässigt med de bästa skolkommunerna i landet, men vi kan bli ännu bättre. Vi vill fortsätta vårt arbete att erbjuda eleverna de bästa lärarna, smarta inlärningsmetoder och en effektiv kvalitetsuppföljning. Ingen elev ska behöva halka efter, inte nå E i alla ämnen eller sakna tillräckligt med utmaningar för att nå sin fulla potential. Vi vill intensifiera vårt arbete med digitala hjälpmedel i skolan för att förenkla elevernas inlärning och minska lärarnas administration. Fler fristående skolor behövs för att alla ska kunna välja den skola som passar den enskildes behov bäst.

Lärarna är avgörande för elevernas förutsättning att uppnå sin fulla potential. Under mandatperioden har vi avsatt medel för kompetensutveckling, digitalisering och sänkt kostnaderna för pedagogiska måltider. Vi fortsätter arbetet genom en bra arbetsmiljö, konkurrenskraftiga arbetsvillkor och ett samarbete med universitet för att förstärka personalförsörjning och kompetensutveckling. Trygghet, arbetsro och respekt är en grundläggande förutsättningar för lärande. I våra skolor ska det vara nolltolerans mot mobbning, hot och trakasserier.

 

Ekerömoderaterna arbetar för:

 

  • En individualiserad undervisning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare.
  • Att intensifiera arbetet med digitala hjälpmedel i skolan för att underlätta elevernas inlärning och minska lärarnas administration.
  • Att förbättra den digitala miljön på skolorna.
  • Att alla lärare ska ha en bra arbetsmiljö, konkurrenskraftiga villkor och erbjudas kompetensutveckling genom vårt samarbete med högskolor och universitet.
  • Fler fristående skolor och förskolor med olika inriktningar, för allas möjlighet att välja den skola som passar den enskilde bäst.
  • En bra arbetsmiljö för lärare och elever. I våra skolor ska det vara nolltolerans mot mobbning, våld, hot och trakasserier.
  • Öka anslagen till elevhälsan.
  • En utvecklad utbildning i skolan så att ungdomar förstår och tar avstånd från hedersvåld, sexuella trakasserier och andra kränkande beteenden.

 

 

 

 

 

Har du frågor eller idéer kring vår politik för skola och förskola? Kontakta utbildningsnämndens ordförande Lena Gerby (M)