Tack vare Ekeröalliansen kommer vi äntligen få ett badhus i Ekerö kommun, och byggprocessen kommer att påbörjas redan under hösten. På denna sida kommer ni kunna följa byggprocessen och enkelt hitta länkar till artiklar som skrivs i ämnet, beslut som fattas  samt se illustrationer om hur ett badhus kan komma att se ut. Vi kommer att återkomma så fort vi kan med den senaste informationen i frågan. Hör gärna av er till Adam Reuterskiöld om ni har frågor kring processen.

 

Detta har hänt

2018-06-04 Kommunstyrelsen tillsätter en politisk styrgrupp för att få en tydlig politisk styrning och insyn av projektet. Beslutsunderlag hittas här.

2018-04-17 Ekeröalliansens ordförandeförslag antogs i kommunfullmäktige.

2018-03-27 Ekeröalliansens ordförandeförslag antogs i kommunstyrelsen.

2018-03-12 Ekeröalliansens ordförandeförslag antogs i kommunstyrelsens arbetsutskott.

2018-03-05 Ekeröalliansen la fram ett ordförandeförslag om att byggprocessen av ett badhus ska återupptas.

 

Detta händer härnäst

Efter att ordförandeförslaget antogs har kommunens tjänstemän påbörjat arbetet med att förnya tidigare ramprogram och ta fram ett förslag på hur ett badhus kan uppföras i kommunen och hur det skulle kunna utformas. Vi beräknar att snarast kunna återkomma med konkreta förslag på utformning utifrån tjänstemännens arbete. En bygglovsansökan kommer att lämnas in före sommaruppehållet vilket innebär att byggprocessen, om planen fortskrider som planerat, kommer kunna påbörjas redan i början av hösten 2018.