Följande personer kandiderarade till Ekerö Kommunfullmäktige i valet
9 september 2018 :