Ekerö Kommunfullmäktiges ordförande

PETER CARPELAND (M)

 

      

KOMMUNALRÅD SAMT

kOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

ADAM rEUTERSKIÖLD (m)

 

eKERÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES

ANDRE VICE ORDFÖRANDE

DICK ULLGREN (M)

 

lEDAMÖTER I eKERÖ KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-2022

 • ADAM REUTERSKIÖLD
 • ARNULF LANGLET
 • SANDRA GUNNEFLO
 • GÖRAN AHLQVIST
 • GUNNAR MOSSBERG
 • LENA GERBY
 • HELENA BUTE´N LANGLET
 • DICK ULLGREN
 • LOTTA CLAUSSNITZER
 • OLA SANDIN
 • PETER CARPELAN

eRSÄTTARE I EKERÖ KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-2022

 • JAN RUNESTEN
 • KJELL ÖHRSTRÖM
 • HANS CRONMARK
 • CAMILLA WALLHED
 • MARIA KVARNHEDEN
 • MARGARETA WIBERG

Ekerö kommunfullmäktige

Sammanträder i Mälarökyrkan, Ekerö Centrum.

Sammanträdena är öppna för allmänheten, de sänds även i radio av Radio Wiking.