En borgerlig majoritet som håller vad de lovar

I förra Mälaröarnas Nyheter ifrågasätter Liberalerna varför Ekeröalliansen inte uppfyllt deras vallöften till väljarna. Det är en mycket märklig inställning till den demokratiska processen. Idag svarar vi med en replik på insändarsidan.

Vår vision för en landsbygd och småstad i harmoni

Vi söker ditt förtroende att leda kommunens utveckling mot vår vision om en småstad. Det innebär inte att vi bygger bort landsbygden, utan att vi utvecklar kommunen i en lagom takt för att behålla vår landsbygdskaraktär och undvika att bli en förort till Stockholm. Vi vill göra din vardag enklare och tryggare samtidigt som vi utvecklar den kommunala servicen.

Skolprojekt ger 700 nya skolplatser inom 5 år

I takt med att Ekerö kommun växer blir behovet av fler skolplatser allt större. Till år 2025 behöver 500 fler elever än idag en skola att gå till. Ekeröalliansen arbetar med flera projekt för att inom fem år kunna erbjuda upp till 700 nya skolplatser, trivsamma lokaler och ökad valfrihet.

Lån istället för bidrag till nyanlända utan inkomst

Ekeröalliansen föreslår att nyanlända som saknar egen inkomst ska kunna ansöka om etableringsersättning i form av ett lån istället för ett bidrag. Socialnämnden fattar beslut om förslaget den 29 augusti.

Polisen måste prioritera brottsförebyggande arbete

Ekerö är en av Sveriges säkraste kommuner sett till upplevd trygghet och brottsstatistik. Samtidigt ser vi hur ökad otrygghet växer fram i andra delar av landet och lokalmedia rapporterar om inbrott och ungdomar som inte funnit sin plats i samhället. I jämförelse med grannkommuner har vi inga stora problem och därför är det viktigt att vi arbetar förebyggande.

Valfrihet är en självklarhet i vår omsorgsverksamhet

Från årsskiftet 2019/2020 kan det bli möjligt för privata aktörer att konkurrensutsätta kommunen även inom verksamhet för särskilt boende för äldre och LSS-boenden. Den 12 juni föreslår Ekeröalliansen att socialkontoret ser över hur LOV (lagen om valfrihetssystem) kan omfatta fler av kommunens omsorgsverksamheter än idag.

Ekeröalliansens vision om en trygg småstad

Under mandatperioden har vi haft förtroendet att leda Ekerö kommuns utveckling. Det förtroendet har vi förvaltat genom att hålla vad vi lovat, av 93 vallöften har 86 uppfyllts. Idag är Ekerö en av Sveriges tryggaste kommuner, vi är åttonde bästa skolkommun och 96 procent av de äldre är nöjda med hemtjänsten. Nu söker vi ditt förtroende att leda kommunens utveckling mot vår vision om en trygg småstad.

Ekeröalliansen tar bort förbud mot rullbrädor

Inom kort kommer kommunens skateboardåkare fritt kunna använda sina rullbrädor (skateboards) utan att behöva oroa sig för att bryta mot en lokal trafikföreskrift. Den 25 maj kommer Byggnadsnämnden besluta om Arnulf Langlets (M) förslag att upphäva förbudet.