Det ska vara enkelt för företag att starta, växa och utvecklas.

 

Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och det som driver samhället framåt. Det skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Att företagen är en så avgörande del i vår samhällsutveckling innebär att vi i Ekeröalliansen ser det som en utav våra viktigaste uppgifter att underlätta för dem att starta, anställda och växa i kommunen. Under mandatperioden har vi genomfört flera insatser som resulterat i att vi utsetts till årets klättrare i Stockholms län avseende vårt företagsklimat, vi har utsetts till landet sjätte företagartätaste kommun och en lokal opinionsundersökning visar att Ekerömoderaterna är det parti som kommunens medborgare har störst förtroende för avseende företagande. Nästa mandatperiod vill vi intensifiera vårt arbete för att Ekerö ska bli Sveriges bästa kommun att starta och driva företag i.

 

Ekerömoderaterna arbetar för:

  • Att se över vilka regler som kan effektiviseras eller rationaliseras bort.
  • Att digitalisera och automatisera kommunens myndighetsutövning.
  • Fler arbetsplatsområden.
  • Förenklade regler och underlättade byggprocesser.
  • Detaljplanera mark för verksamhet och näringsliv.
  • Att skolornas studie- och yrkesvägledning ska omfatta möjligheten till företagande som ett alternativ till anställning.
  • Att stödja skolorna i arbetet med att främja entreprenörskap.

 

 

 

 

 

Har du frågor eller idéer kring vår politik för Näringsliv? Kontakta näringslivsrådets ordförande Ingemar Hertz.