Nytt år nya möjligheter!

Nu har vi återigen lagt en mandatperiod bakom oss och ser fram mot fyra nya år. Valresultat här i Ekerö kommun bjöd inte på några stora förändringar utan byggnadsnämndens sammansättning fortsätter som tidigare. En del förändringar har det blivit hos våra allianskollegor, Dan Melin (FP) har slutat efter många år, tjugofem tror jag, han har varit till stor hjälp under min tid som ordförande. Folkpartiet har ersatts av Centerpartiet i presidiet.

Under 2014 har det hänt en del både bra och en del dåliga saker, vår kamp mot länsstyrelsen i strandskyddsfrågor fortsätter, tyvärr utan någon större framgång snarare tvärtom eftersom gränsen för strandskydd utökats från hundra till trehundra meter i vissa områden.

Vi har också begåvats med Attefalls hus, det får väl sättas på både plus och minus kontot, Attefall är en person som inte verkar vara speciellt lyhörd, många sa till honom att tanken må vara god men utformningen av lagförslaget är dåligt. Varför skulle det vara dåligt undrar säkert många, det ger ju utökad frihet att bygga, vilket är sant men det kan ske på bekostnad av grannens frihet att disponera sin tomt, personligen anser jag inte att det är bra för demokratin att en fastighetsägares byggande kan ske på någon annans bekostnad.

Under det gångna året har byggandet kommit igång igen efter några års nedgång, det har också inneburit att byggnadsnämndens ekonomi förbättrats.

Byggnadsnämnden har också som uppgift att hantera bostadsanpassningsärenden, vi kan se en viss uppgång där och det är också det en fråga man kan vara kluven i, det kostar pengar för nämnden men det skapar förutsättningar för personer med rörelsehinder eller andra funktionsnedsättningar att fortsätta bo hemma.

Nu satsar vi inför kommande mandatperiod med en delvis ny nämnd och en massa idéer på hur vi ska utveckla byggnadsnämnden för framtidens krav på god service.

Eder byggnadsnämndsordförande, som vill passa på och Tacka för fortsatt förtroende.

Lennart Nilsson