Nya mål för miljönämnden

  Den 10 juni antog miljönämnden sex nya nämndmål som ska ligga till för den politiska organisationen […]

Nya mål med medborgaren i fokus

Den 23 juni röstade kommunfullmäktige igenom nya kommunövergripande mål för år 2015-2018. Målen är baserade på Alliansplattformen […]

Ekerömoderaternas Styrelse-2017

Föreningstyrelsen 2017 Dick Ullgren Ordförande, Hans Cronmark Vice Ordförande, Jan Runesten Sekreterare, Lotta Claussnitzer Kassör, Sandra Gunneflo […]

REVISIONEN

Det politiska arbetet inom kommunen ska granskas av revisionen. Från och med 2015 är jag huvudansvarig inom […]

Hyresrätter på Wrangels väg!

Äntligen har vi kunnat starta projektet med nya hyresrätter på Wrangels väg. Strax innan årsskiftet startade bygget […]

Moderaternas företagsråd

Tisdag 9/9 hade Moderaternas företagsråd en sammankomst med Anna Kinberg-Batra, Douglas Roos & Gunilla von Platen. Douglas […]

Lennart Nilsson

Jag är sedan 1955 (födelseår) boende i kommunen och till vardags arbetar jag med lantbruksmaskiner. Min fritid […]