Sommaravslutning i kommunfullmäktige

Den 21 juni genomfördes vårterminens sista kommunfullmäktige. Där kunde vi lägga ytterligare en positiv verksamhetsredovisning till handlingarna […]

Nya mål med medborgaren i fokus

Den 23 juni röstade kommunfullmäktige igenom nya kommunövergripande mål för år 2015-2018. Målen är baserade på Alliansplattformen […]