Adam Reuterskiöld- Kommunstyrelsens ordförande

 

Peter Carpelan- Kommunfullmäktiges ordförande 

 

Arnulf Langlet- Gruppledare & Byggnadsnämndens ordförande 

 

Camilla Wallhed- Gruppledare i Barn- och utbildningsnämnden

Helena Butén Langlet- Kultur- och fritidsnämndens ordförande 

 

Kjell Öhrström- Socialnämndens ordförande 

 

Gunnar Mossberg- Tekniska nämndens ordförande 

 

Maria Kvarnheden- Gruppledare i Miljönämnden