Hyresrätter på Wrangels väg!

Äntligen har vi kunnat starta projektet med nya hyresrätter på Wrangels väg.

Strax innan årsskiftet startade bygget av ett parkeringsdäck som är första steget att komma i gång med byggnation.

Vi moderater har i styrelsen för Ekerö bostäder drivit frågan om nya lägenheter under flera år och efter flera överklaganden vann detaljplanen klaga kraft under 2014.

Till sommaren räknar vi med att det nya parkeringsdäcket är klart varefter Ekerö Bostäder kommer att riva de befintliga garagen. Därefter kommer Ekerö bostäder att påbörja byggnationen av de punkthusen med c:a 65 lägenheter. Samtidigt projekterar AB Borätt (ett dotterbolag i JM koncernen) att bygga bostadsrätter i tre etapper med totalt c:a 120 bostadsrätter. En del av lägenheterna blir s.k. 55+ boende.

Ekerö bostäder har efter förslag av Ekerömoderaterna förvärvat den s.k. Ica Tomten och här kommer Ekerö bostäder att bygga hyreslägenheter. Här behövs dock först en ny detaljplan vilken tar viss tid.

Ingemar Hertz
Ordförande i Ekerömoderaterna