Lennart Nilsson

Jag är sedan 1955 (födelseår) boende i kommunen och till vardags arbetar jag med lantbruksmaskiner. Min fritid delar jag mellan politik och underhåll av för många hus och prylar. Vi tillbringar ganska mycket tid ombord på vår båt.
Politiken har varit mitt intresse i många år, aktiv politiker sedan sexton år tillbaka och nämndordförande de sexton senaste åren, ett år i kulturnämnden därefter som byggnadsnämndens ordförande. Var med och myntade uttrycket landet nära staden och det tycker jag är en bra ledstjärna att arbeta efter, att kommunen växer i en takt som gör att landsbygdskänslan kan bevaras men att en utveckling sker i hela kommunen. Det är viktigt att också ytterområdena kan expandera så att service funktionerna kan finnas kvar och utvecklas.

Lennart Nilsson