Moderaternas företagsråd

Tisdag 9/9 hade Moderaternas företagsråd en sammankomst med Anna Kinberg-Batra, Douglas Roos & Gunilla von Platen. Douglas och Gunilla är kända från draknästet – de är bägge framgångsrika Entreprenörer. Anna är Gruppledare i Riksdagen.
Temat på sammankomsten var hur man kunde underlätta för Entreprenörskap och företagande. Både Gunilla och Douglas betonade att det är viktigt  för nya Entreprenörer att få tillgång till kapital, och att kunna knyta till sig nyckelpersoner. Patentskydd var en annan fråga som diskuterades, flera personer efterlyste lättare skydd för småbolags patent mot internationella storföretag. Anna nämnde EU-Patenten som ett steg i denna riktningen.