Ingemar Hertz

Som medlem i Ekerömoderaterna sedan 1976 har jag haft flera olika befattningar som ex. v. ordförande i socialnämnden,ordförande för Ekerömoderaterna, ordförande i näringslivsrådet och ordförande i AB Ekerö Bostäder. Mina politiska intressen är näringsliv och bostäder. Jag vill medverka till att utveckla Ekerö och skapa förutsättningar för ett fortsatt bra och ännu bättre klimat för näringslivet samt att vi bygger fler bostäder.

Ingemar Hertz