Lars Forssell

Mitt namn är Lars Forssell och sitter i Tekniska nämnden. Får jag er förtroende i valet kommer jag att verka för att vi har effektivare drift och förvaltning av kommunens anläggningar och att skapa förutsättningar för att bättre följa upp kvaliteten i de tjänster som kommunen. Jag vill verka för att vi gör rätt saker och inte bara saker rätt. Min ambition är även att stödja och skapa bättre förutsättningar för de många ideella organisationer som idag gör ett fantastiskt arbete för oss alla här på öarna samt, inte minst värna om den miljö här ute som jag personligen uppskattar att utnyttja väldigt mycket.

//Lasse