Lotta Claussnitzer

Ekerö kommun ligger som en grön oas i Mälaren. Kommunerna runt om kring oss växer med oanad fart.
Jag vill arbeta för att kommunen passar in i den samtida utvecklingen, och förblir den gröna oas och en av Mälardalens gröna ”lunga”. Och med det, en varsam utveckling för både människan, miljön samt infrastruktur.
Jag brinner för företagsamhet och entreprenörskap, med rätt politik, arbeta för att fler företag och därmed arbetstillfällen vill etablera sig i kommunen. Och för att ett samhälle ska fungera, och att vi ska lyckas med detta, behövs fler bostäder och en utbyggd infrastruktur med kommunikationer i Ekerö Kommun.
Jag tror på en fortsatt utveckling av Knutpunkt Mälaröarna.

Lotta Claussnitzer