Margaretha Wiberg

Jag har hela mitt liv arbetat för och nära människor. Jag är leg.sjuksköterska med specialistkompetens inom psykiatrin. Efter 20 år verksam som sjuksköterska utbildade jag mig som personalvetare. Mitt yrkesliv därefter har varit av mer administrativ karaktär. De senaste 20 åren har jag arbetat som personalchef inom äldreomsorgen. Mitt stora intresse har hela livet varit att försöka förbättra och stödja den enskilda människan, både de som finns i livets slutskede eller den unga personen som skall påbörja sitt yrkessamma liv. Bor sedan 28 år tillbaka på Ekerö tillsammans med min make och har två vuxna barn och tre fantastiska barnbarn.
Politiskt är jag idag verksam i socialnämnden och individutskottet. Mitt engagemang med det politiska arbetet är att se möjligheter att förbättra och tillvarata varje enskild persons idéer för att om möjligt skapa ett ännu bättre samhälle. Att barn och äldreomsorgen inom Ekerö kommun ständigt utvecklas och är av högsta kvalitet.
MARGARETHA WIBERG, ÄLVNÄS