Siv Norman

Jag har varit poliktiskt aktiv sedan 1973 med början i  dåvarande skolstyrelsen . Jag har kunskap inom den sociala delen. Suttit i  bl.a.socialnämnd och polisnämnd och är nämndeman vid Solna tingsrätt.
Har tre barn och fem barnbarn, som tar upp en hel del av min tid. Jag målar också tavlor och ställer ut.
Siv Norman