Ledamöter

Adam Reuterskiöld, 52, Ekerö
Arnulf Langlet, 51, Lundhagen
Sandra Gunneflo, 35, Närlunda
Göran Ahlquist, 52, Träkvista
Gunnar Mossberg, 51, Svartsjö
Lena Gerby, 59, Älvnäs
Helena Butén, 56, Lundhagen
Dick Ullgren, 62, Skärvik
Liselotte Claussnitzer, 56, Svartsjö
Ola Sandin, 72, Drottningholm
Peter Carpelan, 59, Munsö

Ersättare

Jan Runesten, 65, Munsö
Kjell Öhrström, 62, Skå
Hans Cronmark, 48, Närlunda
Camilla Wallhed, 49, Sandudden
Maria Kvarnheden, 52, Träkvista
Margaretha Wiberg, 74, Älvnäs