Ekerös skolor på plats 8

När Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade sin senaste skolrankning “Öppna jämförelser” hade Ekerö kommun tagit ett kliv från plats 20 till plats 8. Därmed är målet om att bli en av landets tio bästa skolkommuner uppfyllt, men mycket arbete kvarstår för att upprätthålla nivån.

– Det här är jätteroligt. Jag tror att en stor anledning till det fina resultatet är våra duktiga skolledningar och utmärkta pedagoger och att vi bedriver ett långsiktigt arbete runt utvecklingen av våra skolor, säger Lena Gerby (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

I den årliga mätningen som SKL gör av landets skolor har Ekerö ständigt klättrat uppåt och landade i år på plats åtta i landet och plats fyra i länet. Jämförelsen tar bland annat hänsyn till hur många av eleverna som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och de genomsnittliga meritvärdena i årskurs nio. Det är också denna undersökning som kommunen har som måttstock när de satte upp målet att bli en av landets tio bästa skolkommuner till 2018.

– Det som jag tycker är allra viktigast är att den långsiktiga trenden är uppåtpekande för kommunen, vilket visar att det inte är en tillfällig uppgång, säger Lena Gerby.

Hon tror att nämndens fokus på uppföljningar och utvärderingar påverkar skolornas kvalitet och att vägen till att behålla goda resultat handlar om att fortsätta med detta. Ett par utvecklingsområden identifierar hon också.

– Vi har inte fullt lika bra resultat när det gäller andelen behöriga lärare, men det kan många gånger betyda att en lärare som har behörighet i ett ämne även undervisar i ett angränsande ämne utan att vara behörig där. Det försöker vi förändra genom vidareutbildningar till exempel.

Hon nämner också ledarskapsutbildning, fortsatta IT-satsningar, extra satsningar för att minska klyftorna mellan flickor och pojkars resultat samt att bättre kunna fånga upp dem som har det svårt i skolan.

När det gäller den senaste tidens ökade invandring tror hon att det eventuellt kan komma att påverka skolresultaten framöver och att det kanske kan bli aktuellt att mäta på lite olika sätt framöver, för att kunna jämföra med tidigare resultat.

 

Bild och artikel publicerades i Mälaröarnas Nyheter den 11 maj 2016.
Journalist: Lo Bäcklinder.