Sommaravslutning i kommunfullmäktige

Den 21 juni genomfördes vårterminens sista kommunfullmäktige. Där kunde vi lägga ytterligare en positiv verksamhetsredovisning till handlingarna samtidigt som vi fattade beslut om budget- och planeringsförutsättningarna för år 2017.

Det har hunnit hända en hel del som Alliansens förtroendevalda har anledning att vara stolta över under den politiska vårterminen i Ekerö kommun. Så sent som i mitten av juni släppte Skattebetalarnas förening en rapport som visar att vi är bäst i Stockholms län, och näst bäst i Sverige, på att förvalta skattebetalarnas pengar. Enligt en tidigare rapport från PwC och Svenskt näringsliv är vi även en av Sveriges mest resurseffektiva skolkommuner.

Att vi inte slösar med skattebetalarnas pengar, utan förvaltar dessa så resurseffektivt som det bara är möjligt, är viktigt. Men kanske är det ännu viktigare att vi kan göra detta samtidigt som vi levererar en kommunal service av mycket hög kvalitet, vilket flera mätningar har bekräftat de senaste månaderna.

 

  • Enligt SKL:s Öppna jämförelser är vi fjärde bästa skolkommun i Stockholms län och den åttonde bästa i landet.
  • Motsvarande mätning för omsorg visar att vi har Stockholms läns bästa hemtjänst och den 18 bästa i landet.
  • Enligt Dagens samhälle är vi en av de sex företagstätaste kommunerna i Sverige, vilket vårt intensiva arbete för att skapa ett bra företagsklimat säkert spelat en stor roll i.
  • Med våra goda resultat i åtanke är det heller inte förvånande, men otroligt glädjande att Karriärföretagarna utsett oss till en av Sveriges 50 mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor.

 

Våra goda resultat avspeglade sig även verksamhetsredovisningen som behandlades av kommunfullmäktige. Denna visade att vi generellt sätt ligger bra till ekonomiskt och är på god väg att uppnå våra uppsatta mål för mandatperioden. Detta hade inte varit möjligt utan våra duktiga förtroendevalda i Alliansen och kommunens tjänstemän, vilka alla ska ha ett stort tack.

Nu tar kommunfullmäktige ett sommaruppehåll och vi får alla chansen att ladda inför höstens spännande debatter och det fortsatta arbetet för att Ekerö ska vara en av landets bästa kommuner att leva och bo i.