8,1 miljoner kronor läggs på framtidsutveckling

För att ”framtidsutveckla” och för att utreda hur kommunen ska effektivisera och reducera kostnader i verksameten, avsätts 8,1 miljoner kronor.

Ekerö kommuns resultat år 2015 uppgår till 52 miljoner kronor. I ett ordförandeförslag som antogs på kommunfullmäktiges möte den 22 mars, presenterades hur delar av detta resultat ska disponeras. Bland annat ska 8,1 miljoner kronor avsättas för kommunens framtidsutveckling och till en utredning av vilka satsningar som behövs för att effektivisera och reducera kostander i verksamheten.

– Vi ser att vi behöver ta till en ganska stor del pengar för att se till att förändra vårt sätt att arbeta för att uppnå de ekonomiska utmaningarna vi ser framöver, förklarar Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

En förändring i skatteutjämningssystemet, ökade integrationskostnader och förändrat skattenderlag är några v de faktorer som kommer att påverka kommunens ekonomi framöver.

– Vi är en välskött kommun och vi är inte ineffektiva. Tvärtom, vå är redan bra och har leverarat positiva resultat i leva år. Det gör utmaningen desto större, säger Adam Reuterskiöld och fortsätter:

– Om ett par år kommer vi ha en tuffare ekonomi men vi vill inte sänka kvaliteten i våra verksamheter. Vi kommer att ha mindre resurser för att göra fler saker. Då måste vi se över hur vi ska göra detta. Det är det de här pengarna ska gå till.

Men behövs det verkligen så mycket som 8,1 miljoner kronor för att utreda hur kommunen ska reducera sina kostander och för att genomföra förändringar?

– Det är mycket pengar och det är möjligt att vi inte behöver alla pengarna det vet vi inte och vi vet inte exakt vad vi ska göra idag.

Vad som ryms inom dessa kostnader är alltså inte klarlagt ännu. Det kan innebära konsultarvoden, men inte nödvändigtvis.

– Jag tror att projektet ”Framtidsutveckla Ekerö kommun” är grunden i någonting som vi måste göra själva. Dels för att vi ska ha en djupare förståelse för vad vi gör, dels är det tjänstemännen själva som är experter på kommunen. Men förändringsarbete kostar alltid pengar på något sätt, säger Adam Reuterskiöld och tillägger:

– Just nu har vi ett bra ekonomiskt läge och det är just därför som det är nu vi ska investera. Det här är inga pengar som vi bränner, det är en del av överskottet som vi kommer att använda för att investera i verksamheten som sedan ska ge effekt om ett till två år.

 

Intervjun publicerades i Mälaröarnas nyheter 2016-04-13, journalist Ewa Linnros.