Alliansen satsar på utökad busstrafik

Mälaröarna får utökad trafik på fyra busslinjer när SL:s överskott på närmare en halv miljard kronor ska investeras.

SL kommer att satsa över 100 miljoner kronor på busstrafiken i länet. Förslaget har tagits fram i en överenskommelse mellan Alliansen och Miljöpartiet. För Mälaröarna innebär detta att linjerna 309, 311, 312 och 315 får utökade turer.

– Redan förra året kunde vi göra trafikutökningar på sju busslinjer på Mälaröarna och nu tar vi ytterligare ett steg. Det känns bra att kunna göra den här typen av förstärkningar steg för steg, som vi hoppas ska möta upp både resenärernas behov men också kommunens behov när det gäller bostadsbyggande och kommunal service, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

Malin Karlsson, vice gruppledare (MP) i landstinget, är också nöjd med överenskommelsen.

– Det är en jätteviktig satsning utifrån en hållbar utveckling av att kommunerna utvecklar sina bostäder, arbetsplatser, förskolor med mera. Det är ett sätt att få flera att resa med kollektivtrafiken, göra den mer attraktiv så att också fler väljer den och kan ställa bilen. Vi är väldigt glada och vi ser ett fortsatt bra arbete för att förbättra det för våra resenärer, för klimatet och miljön, säger Malin Karlsson.

De närmaste åren står Mälaröarna inför en period av vägarbeten med byggnationen av Förbifart Stockholm och breddningen av väg 261.

– Vi vet att vi behöver förbättra busstrafiken på Mälaröarna i samband med detta så att bilen inte blir en nödvändighet.Det är nödvändigt att trafiken fungerar under dessa år, säger Kristoffer Tamsons.

Pendelbåten är en del av de lösningar som ska göras för att underlätta trafiken, men båten ligger i en separat budget.

– Vi har en ambition med en trafikutökning av pendelbåten, men där är vi i en diskussion med Trafikverket då vi anser att de ska ta en del av kostnaderna för den, kommenterar Kristoffer Tamsons.

De utökade turerna på Mälaröarna är under rusningstid och därutöver förlängs åtta avgångar utanför rusningstid, i syfte att förbättra kollektivtrafiken till Skytteholms konferensgård och Menhammar stuteri.

– Det handlar om att öka möjligheterna för Skytteholm och Menhammar att kunna driva en bra verksamhet gentemot sina gäster, men också för dem som jobbar där, förklarar Kristoffer Tamsons.

Förslaget är framtaget av Trafikförvaltningen som har tittat på effektivisering, behovsperspektivet när det gäller förändringar och att det ska bli så bra som möjligt för resenärerna. De nya bussturerna införs den 10 december.

Linje 309 (Brommaplan) – Ekebyhov – Kaggeholm:

Utökning med en avgång tidig morgon från Ekerö C-Skytteholm och en ny avgång vid 01-tiden på natten till Ekerö centrum. Åtta avgångar förlängs utanför rusningstid i syfte att förbättra kollektivtrafiken till Skytteholm konferensgård och Menhammar stuteri.

Linje 311 (Brommaplan -) Ekebyhov – Sjöängen (- Slut):

Extraavgångar som avgår ifrån kommunhuset istället ifrån Tappström. Anledningen är ett försök att fördela resenärer bättre mot bakgrund av att extrabussen idag är mindre utnyttjad i förhållande till ordinarie.

Linje 312 Brommaplan – Sjöängen – Adelsö:

Utökning högtrafik morgon och mellantrafik vardagar.

Linje 315 Svanhagen – Jäsängen:

För att förbättra utbudet till Hilleshög så inrättas en ny tur- och returavgång på sträckan Svanhagen – Hilleshög, så att 60-minuterstrafik fås hela dagen. 

Ovanstående text är en artikel skriven av Ewa Linnros och publicerades på www.malaroarnasnyheter.se den 25 oktober 2017.