Anna-Stina Wivallius

Arbetat aktivt för M sedan 1973 och vill fortsätta att arbeta för att Ekerö
skall vara en kommun som bryr sig om och är till för alla sina invånare.
Här skall finnas service, både i kommunal och privat regi för alla åldersgrupper och ett utbud av
aktiviteter som är för alla generationer och som stimulerar till ett aktivt leverne.

Anna-Stina Wivallius