Barn och Utbildningsnämnden

Förskola/skola och barnomsorg

Ett av de viktigaste områdena för den kommunala verksamheten är skola och barnomsorg. Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och detta ska ske i en trygg, lugn och pedagogisk miljö. Förutsättningen för elevernas framgångar är lärarnas kompetens och deras möjlighet att förmedla kunskap.
Vi ska jobba förebyggande för att fånga upp unga med särskilda behov.

Ekerö – en av de 10 bästa skolkommunerna

Trygghet

Alla barn och elever har rätt till en trygg skola och förskola.

Kompetenta pedagoger

Kompetensutveckling av rektorer, lärare och förskollärare är en mycket viktig förutsättning för att eleverna ska lyckas.

IT i skolan

Varje skola ska ha en snabb och väl fungerande uppkoppling och bra datorer som stöd i undervisningen.

Förskolan

Varje barn i förskolan skall få adekvat stöd i sin tal- och språkutveckling.

Valfrihet

Det är positivt att själv få välja vilken skola/förskola man vill ha sitt barn i.

Barn och ungdomars hälsa

Genom bl a PRISMA projektet, ett samarbete mellan olika aktörer i samhället, och kommunens råd och stödverksamhet, vill vi fortsätta att arbeta förebyggande mot alkohol och droganvändande bland våra unga och fånga upp de ungdomar som befinner sig i riskzonen.

Lena Gerby
Ordförande i Barn & Utbildningsnämnden