Byggnadsnämndens årsrapport Februari 2013.

Nu har den nya nämnden haft sitt första ordinarie möte, där beslutade vi om att lämna årsredovisningen vidare till kommunfullmäktige via kommunstyrelsen.

Roligare läsning har säkert förekommit, byggnadsnämndens verksamhet gick back med 2,6 miljoner, framförallt är minskningen av bygglov markant, 47 mot i normala fall 140 stycken bostäder.

Vi hoppas att kommande år blir bättre annars blir den ekonomiska situationen ohållbar i längden.

Men det är klart det finns en hel del positiva inslag i årsbokslutet också, medborgarna är nöjda med den service dom får vid bygglovsansökningar, försöket med kvällsöppet har mottagits positivt och flera besökare kommer varje torsdag kväll för att få hjälp med sina bygglovsärenden och ärendebalansen är på en godtagbar nivå, en normal nivå är cirka 300 ärenden och där är vi.

Nytt år nya möjligheter, arbetena med nya detaljplaner rullar på och vi tror att ett flertal kan bli klara under året, tyvärr tar detaljplaneprocessen längre tid än vi ibland räknat med och alla planer verkar som dom måste överklagas, men sån är processen. Vi ser också att det verkar som om trenden brutits i nedgången av bygglovsärenden, men det är för tidigt att blåsa faran över, vi får se hur lägget är efter maj månad.

Sist men inte minst så har tre nya moderater tagit plats i nämnden, det är alltid trevligt med nya friska tankar som tillförs nämndarbetet.

Lennart Nilsson
Ordförande