Byggstart för badhuset innan sommaren

Kommunstyrelsen har godkänt beslut om att genomföra byggnationen av badhuset

Innan sommaren är byggnationen i full gång
Förutom badhuset sker andra förändringar på idrottsplatsen. Nuvarande kontors- och omklädningsbyggnader rivs för att ge plats åt badhuset och i början av maj flyttar verksamheten över till det nybyggda KOM-huset. Därefter påbörjas schakten av badhuset och i sommar sker grundläggningen. Byggtiden är beräknad till 18–20 månader och badhuset planeras stå klart i början av 2023. Under hela byggtiden ska idrottsplatsen vara i full drift.

Badhuset ska innehålla:

  • en 25-meters bassäng
  • en undervisningsbassäng
  • en multibassäng
  • barnplask, för de minsta besökarna
  • bubbelpooler och bastu
  • ett café för badgäster och övriga besökare på Träkvistavallen
  • ett rörelserum för yoga, simundervisning och annat.