Cecilia Norlin

Jag arbetar som Leg Sjuksköterska sedan 16 år och tycker att det är viktigt att vi har en bra omsorg för både unga och äldre i kommunen. Det är viktigt med bra och attraktiva äldreboenden samt en bra skola/förskola och möjligheter till en aktiv fritid för alla generationer.  Jag har suttit med i Socialnämnden i 2 mandatperioder och trivs mycket bra med det. Det känns meningsfullt att påverka för ett bättre Ekerö.

Cecilia Norlin