Det kommunala självstyret är på dekis

Debattartikeln publicerades på Dagens Samhälle 2017-02-21.

 

Sverige står inför stora utmaningar framöver. Vi har på kort tid tagit emot fler nyanlända än någonsin tidigare, vi har en skenande bostadsbrist och en ökad otrygghet växer fram i stora delar av landet. Detta är frågor som kräver att regeringen kliver fram och tar ansvar, det kräver omprioriteringar gällande resurser och det kräver regelförändringar.

Istället för ett ökat ansvarstagande kan jag skönja ett helt annat mönster i regeringens agerande. Allt fler utredningar tillsätts i en rasande takt med syftet att frånta kommuner makt och inflytande samtidigt som de tillskjuts mer ansvar och skyldigheter. Under det senaste året har nya lagar stiftats för att tvinga kommuner till ett visst antal i mottagandet, man har lagt en oerhörd prestige i att omdana Sveriges karta och dela in riket i regioner och man har till och med tillsatt en utredning med det uttalade syftet att se över hur staten ska styra kommunerna.

Men det slutar inte här, de senaste månaderna har staten trappat upp tempot än mer och tillsatt ytterligare två utredningar som leder åt samma håll. Först tillsatte man utredningen ”Kartläggning och analys av den statliga styrningen av kommuner och landsting.” Syftet med Statskontorets uppdrag var att ge regeringen ett fördjupat underlag att använda som ett stöd för att utveckla styrningen av kommunerna. För bara en vecka sedan stoltserade civilminister Ardalan Shekarabi (S) med en utredning om kommuners struktur och framtid. Ansvarig utredare blev Helene Fritzon, djupt engagerad inom Socialdemokratin och som nog har agendan klar. Särskilt besvärande blir det i och med att hon sitter i Sveriges kommuner och landstings styrelse, en organisation som sägs värna det kommunala självstyret. Det senaste tillskottet i utredandet om bristen på statlig styrning över kommunerna kom nu i veckan. Det är en utredning om hur den kommunala planeringen av bostäder ska gå till. Jag citerar här direkt från kommittédirektivet; “Syftet är att etablera en ordning där staten gör bedömningar av behovet av nya bostäder i hela landet som kommunerna tillgodoser genom att i sin planering avsätta mark för ett bostadsbyggande som motsvarar behoven.”

Jag förstår att det kan vara frustrerande för en socialdemokratiskt ledd regering att inte kunna styra kommuners agerande in i minsta detalj, inte ens med hjälp av de drygt 80 riktade statsbidragen lyckas man åstadkomma full kontroll. Jag förstår också att det är frestande att ägna sig åt omstruktureringar när man inte har svar på de tuffa samhällsfrågorna. Men den inslagna linjen med regelförenklingar som syftar till att inskränka det kommunala självstyret är helt fel väg att gå. Det kommer enbart skapa låsningar och en växande byråkrati, och därmed ökade kostnader. Stärk istället det kommunala självstyret och ålägg myndigheter och verk att genomföra konkreta regelförenklingar. Det kommer leda till enklare processer i kommunerna och att vi tillsammans kan åstadkomma det som behövs för att klara Sveriges utmaningar.

 

Adam Reuterskiöld (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun