Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Ekerö kommun

Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och det som driver samhället framåt. Det skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd.

Att företagen har en så avgörande del i vår samhällsutveckling innebär att vi i Ekeröalliansen ser det som en av våra viktigaste uppgifter att underlätta för dem att starta, anställda och växa i kommunen. Under mandatperioden har vi genomfört flera insatser som resulterat i att vi utsetts till årets klättrare i Stockholms län avseende vårt företagsklimat, vi har utsetts till landets sjätte företagartätaste kommun och en lokal opinionsundersökning visar att Ekerömoderaterna är det parti som kommunens medborgare har störst förtroende för avseende företagande. Nästa mandatperiod vill vi intensifiera vårt arbete för att Ekerö ska bli Sveriges bästa kommun att starta och driva företag i.

Förra året startade 217 företag i Ekerö kommun. Det är bra och ett styrkebesked för kommunens företagsklimat. Nu vill vi arbeta för att de ska kunna bli ännu fler. Genom etableringsmar mark, fler arbetsplatsområden, regelförenklingar och ett tätare samarbete vill underlätta för fler företag att starta och etablera sig. När vi planerar nya områden ska vi alltid ta stor hänsyn till att våra lokala företag ska kunna växa.

Idag finns det drygt 3400 företag i kommunen vilket genererar ungefär 5500 arbetstillfällen lokalt. Vi vill göra det enklare för dessa att driva sin verksamhet, växa och anställa fler genom att minska regelbördan och byråkratin. Den 27 mars inledde vi ett arbete för att se över hur vi kan göra det så enkelt och smidigt som möjligt för kommunens företagare. Under kommande mandatperiod kommer arbetet resultera i att vi ser över vilka regler som kan effektiviseras eller rationaliseras bort, vilka inspektioner som kan slopas och hur vår myndighetsutövning i möjligaste mån kan automatiseras och digitaliseras.

Ekerö är redan idag en bra kommun att vara företagare i, men vi vet att vi kan bli bättre. Genom våra förslag om etableringsbar mark, arbetsplatsområden, minskat regelkrångel och en bättre service kan vi bli Sveriges bästa kommun att starta och driva företag i.

 

Ovanstående är en insändare skriven av Adam Reuterskiöld (M) kommunstyrelsens ordförande. Den publicerades i Mälaröarnas Nyheter 2018-05-23.