Det ska vara lätt att resa till, från och mellan våra öar

Då vår kommun består av öar, med enbart en bro till och från kommunen, är vår trafiksituation stundtals hårt pressad. Ekerömoderatera går till val på en politik för en strategisk utveckling av infrastrukturen.

Ekerö kommun står inför en spännande utveckling de närmsta åren. En kombination av förbättrad infrastruktur och en kommunal service som årligen toppar nationella mätningar leder till att allt fler söker sig hit. Att fler vill bo och verka i kommunen har många fördelar men också utmaningar. Då vår kommun består av öar, med enbart en bro till och från kommunen, är vår trafiksituation stundtals hårt pressad. Ekerömoderatera går till val på en politik för en strategisk utveckling av infrastrukturen.

Det ska vara smidigt att resa till, från och inom kommunen. En bra trafiksituation är ofta avgörande för att vardagslivet ska fungera. Ekeröalliansen har gjort flera insatser som kommer öka trafikflödet och underlätta resandet. Genom intensiva förhandlingar med Trafikverket har vi utverkat en breddning av Ekerövägen, Förbifart Stockholm etableras på Lovö och efter förhandlingar med landstinget permanentas pendelbåten. Vi vill fortsätta arbetet genom att verka för bättre kvalitet i hela kommunens vägnät och att samåkning i bussfil tillåts. Idag står bussarna mellan Brommaplan och Nockeby i samma fil som bilarna vilket bidrar till köer och förseningar. Vi arbetar för en bussfil på sträckan.

En väl fungerande kollektivtrafik med goda pendlingsmöjligheter gynnar både de som behöver bilen och de som föredrar att åka kollektivt. Vi arbetar för goda parkeringsmöjligheter i centrum, fler infartsparkeringar och för ett parkeringshus i Ekerö centrum. Tillsammans med landstinget arbetar vi för att fler turer ska införas på pendelbåten, vi vill etablera fler pendelbåtlinjer till olika destinationer och direktbussar till stora arbetsplatsområden. Tillsammans med Stockholms stad och polisen vill vi arbeta för att öka tryggheten kring Brommaplan som under vissa tider på dygnet anses som otryggt.

Trafiksituationen är nog en utav de frågor som vi arbetar allra mest med i kommunen. Samtidigt är det en utav de svårare frågorna att hantera då det inte är kommunen som sitter på mandatet för att göra förändringar. Vi arbetar för ett ökat kommunalt inflytande i frågor om trafik- och infrastruktur då vi är övertygade om att de är vi som lever på öarna som har bäst insyn i vad som behöver förbättras.

En förbättrad trafiksituation samtidigt som Ekerö kommun växer kräver samarbete, alternativa lösningar och ett arbete på flera fronter. Vi har framgångsrikt jobbat med andra parter i frågan och är övertygade om att vi kan fortsätta den strategiska utvecklingen av infrastrukturen och skapa en hållbar trafiksituation i hela kommunen.

 

Ovanstående är en insändare från Adam Reuterskiöld, publicerad i Mälaröarnas Nyheter 2018-04-11.