Detaljplan för Sanduddens skola antagen

Sanduddens skola ska utökas med nya skolbyggnader, ny idrottshall och få en bättre trafiksituation. Skolan ska rymma 900 elever i årskurs F-9. Detaljplanen har nu antagits i kommunfullmäktige.

Sanduddens skola växer och ska ges möjligheten att ta emot fler elever.

Läs mer om utvecklingen av Sanduddens skola på följande länk: https://www.ekero.se/ekeros-utveckling-trafik/pagaende-planer-och-byggen/sanduddens-skola