Dick Ullgren

Mitt namn är Dick Ullgren, jag är sedan årsskiftet ersättare i Byggnadsnämnden.
Jag har bott i Ekerö kommun i 23 år, varit medlem i Moderaterna i många år, men först nu engagerat mig som aktiv i föreningen. Jag vill hjälpa till med att förädla och värna om Ekerö kommuns unika särart och miljö så att vi alla kan trivas och vara stolta över vår hemort. Jag vill att Ekerö kommun ska förblir en grön lunga i den växande storstaden, en stad som vi redan nu utgör en viktig del av. Det är vi som bor i Ekerö kommun som ska styra kommunen in i framtiden.

Jag vill värna om friheten att göra egna val i livet. Därför är det viktigt med möjligheten till det fria valet av skola, vård och omsorg.

Dick Ullgren