Ekerö Bostäder satsar på solceller och laddstolpar

AB Ekerö Bostäders samtliga nybyggnationer kan förses med solceller framöver. Bolagsstyrelsen beslutade den 22 mars att utreda möjligheten att upprätta solceller på samtliga nybyggnationer och rotprojekt samt att införa laddstolpar för laddhybrider och elbilar till bolagets hyresgäster.

– Under de senaste åren har samhället investerat allt mer i förnyelsebar energi och kostnaderna för alternativa energiformer har förändrats. I kombinationen med att energiutvinningen från solceller blivit effektivare och investeringsstödet, som kan täcka upp till 30 procent av investeringskostnaderna för solceller, införts har detta blivit ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart alternativ. Vi har tidigare upprättat solceller för uppvärmning på delar av vårt bestånd men ser nu en möjlighet att intensifiera vårt miljöarbete genom att upprätta solceller på alla nybyggnationer och rotprojekt, säger Ingemar Hertz (M) Ordförande i styrelsen för AB Ekerö Bostäder.

AB Ekerö Bostäder ska även se över möjligheten att införa laddstolpar för sina hyresgäster.

– Diskussionerna om alternativa bränsleformer för fordon har ökat under senare år vilket medfört en ökad efterfrågan på laddhybrider och elbilar. Ett stort problem för många är den begränsade möjligheten att ladda sina bilar. Vi vill underlätta för våra hyresgäster att göra klimatsmarta val och har därför föreslagit en utredning för hur kostnaderna och de tekniska förutsättningarna ser ut för att införa laddstolpar för laddhybrider och elbilar i bolagets fastighetsbestånd, säger Ingemar Hertz (M) Ordförande i styrelsen för AB Ekerö Bostäder.

Utredningen är en del i Ekeröalliansens arbete att använda sig av innovativa miljölösningar för att leverera konkreta miljöeffekter i de kommunala verksamheterna. Resultatet av utredningarna kommer att presenteras under våren.