Ekerö har ordnat bostad åt alla nyanlända

I höstas meddelade Ekerö att kommunen inte tar emot fler nyanlända. Men nu har samtliga 106 personer som anvisats dit under 2016 fått en bostad.

Det var i oktober som Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande i Ekerö, gav Migrationsverket beskedet om stopp för nyanlända. En månad senare följde Täby efter.

– Det går inte att bo i bostäder som inte finns. Att skicka människor från ett migrationsboende som fungerar till madrasser på golvet är ett dåligt sätt att möta verkligheten. Det är dålig integration och det vill inte vi medverka till, sade Adam Reuterskiöld då.

Men nu har Ekerö ordnat bostad åt alla nyanlända med uppehållstillstånd som anvisats till kommunen, enligt Adam Reuterskiöld utan att tvingas till baracklösningar eller hänvisa människor till boende i gymnastiksalar.

Hur har det gått till?

– Vi har tittar över alla de hus och fastigheter som kommunen redan äger och skapat nya bostäder på kort tid. Vi har även gått ut till allmänheten med en förfrågan om det finns lediga bostäder hos privatpersoner eller företag. Vi har gått igenom alla existerande detaljplaner och även tittat på hur vi kan bygga bostäder på icke detaljplanerad mark, säger Adam Reuterskiöld.

– Jag är stolt över att vi, tack vare våra tjänstemäns hårda arbete och engagemang hos allmänheten, har klarat det.

För 2017 är antalet nyanlända som anvisas till Ekerö kommun preliminärt 153 personer.

– Det är omöjligt, om regeringen fortsätter att vältra över ansvaret på kommunerna och enbart utreda regelförenklingar för baracklösningar. I stället behöver man lyssna på kommunernas kritik och skapa förutsättningar för snabbare byggnation av riktiga bostäder, säger Adam Reuterskiöld.

Om regeringen inte ser till att förbättra förutsättningarna för byggnation så kvarstår, enligt honom, kommunens tidigare besked om att ta en paus i mottagandet av nyanlända.

 

Artikeln publicerades på dn.se den 1 februari 2017.