Ekerö ska vara Sveriges bästa kommun att åldras i

Ekerö är en av Sveriges bästa kommuner att bo, leva och åldras i. Vi har nära till både natur och storstad och vi toppar årligen nationella mätningar kring skola, äldreomsorg och nöjdhet bland kommuninvånarna.

Ekerö är en av Sveriges bästa kommuner att bo, leva och åldras i. Vi har nära till både natur och storstad och vi toppar årligen nationella mätningar kring skola, äldreomsorg och nöjdhet bland kommuninvånarna. När de äldre får säga sitt uppger hela 96 procent att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten som helhet, motsvarande siffra för särskilt boende för äldre är 90 procent. Vi är stolta över det resultat som Ekeröalliansens arbete bidragit till, men vi kan alltid bli bättre. Ekerömoderaterna går till val på en rad åtgärder för hur vi ska erbjuda Sveriges bästa äldreomsorg.

Varje människa är unik med egna önskemål och intressen. Äldreomsorg ska präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och värdigt bemötande. Vi vill förenkla vårdkontakten för äldre genom att förenkla biståndshandläggningen, underlätta ansökningshanteringen och arbeta för fungerande vård på kvällar och helger. Måltiden på våra boenden för äldre är mycket viktig och det handlar om så mycket mer än vad som finns på tallriken. Det handlar om smaker, dofter, minnen och inte minst ett socialt sammanhang. Vi arbetar för att erbjuda en bra matmiljö och vill införa maträtter.

Även om dagens äldre är friskare än någonsin så är äldreomsorgen en grundpelare för en trygg ålderdom. Vi vill erbjuda en mångfald av boenden anpassade för äldre i form av olika särskilda boenden, seniorboenden samt trygghetsboenden. Vi vill förenkla för dem som vill bo hemma genom tillgänglighetsanpassning och erbjuda stöd.

Tekniska lösningar utvecklas i snabb takt och vi arbetar aktivt för att dessa ska underlätta äldreomsorgen. För att öka tryggheten och erbjuda en bättre service till våra äldre vill vi investera i och underlätta möjligheten till fallsensorer som utlöses vid fall, digitala trygghetslarm och nattillsyn. På så vis slipper äldre väckas mitt i natten av hemtjänstens personal.

Många äldre lever idag i ofrivillig ensamhet vilket forskning visar kan leda till förtidigt åldrande. Utöver ett stort lidande hos den enskilde riskerar det att medföra ökade vård- och omsorgskostnader. Vi arbetar för att bryta den ofrivilliga ensamheten och främja gemenskap genom att skapa mötesplatser över generationsgränser, främja ett aktivt föreningsliv genom fler lokaler, omvandla fritidsgårdar till allaktivitetshus för alla åldersgrupper och verka för seniorboenden.

Ekerö kommun är redan idag en av Sveriges bästa kommuner att åldras i, men vi kan alltid bli bättre. Genom våra förslag kan vi erbjuda en äldreomsorg som utgår från individen, erbjuda en bättre service genom tekniska lösningar och motverka den ofrivilliga ensamheten.

 

Ovanstående är en insändare från Kjell Öhrström, socialnämndens ordförande, som publicerades i Mälaröarnas Nyheter 2018-03-28.