Ekeröalliansen föreslår kvarboende under skolgången

Ekeröalliansen föreslår att kommunen tillsammans med civilsamhället ska understödja kvarboende till de ensamkommande ungdomarna som hinner fylla 18 år under asylprocessen. Kommunstyrelsen fattar beslut om förslaget den 13 februari.

– Det har blivit allt tydligare under mandatperioden att regeringen inte klarar sitt uppdrag att föra en rimlig migrationspolitik, skapa förutsättningar för bostad och självförsörjning eller ens handlägga asylärenden i tid. Senast den 17 januari rapporterade Dagens Nyheter att av de ensamkommande ungdomar som kom till Sverige 2015 och 2016 väntar över 3 800 fortfarande på ett asylbeslut. Långa processer har inneburit att många hunnit fylla 18 år vilket innebär att ansvaret för bostad övergår till migrationsverket. I ett försök att skjuta ifrån sig ansvar och kostnader har regeringen infört ett bidrag för att kommunerna ska överta statens ansvar. Problemet är att ersättningen enbart täcker en liten del av de faktiska kostnaderna, säger Adam Reuterskiöld (M) kommunstyrelsens ordförande.

Att regeringen förhåller sig passiv till utvecklingen innebär inte att kommunen kommer att göra detsamma.

– Vi har höga ambitioner för hur vi ska erbjuda en effektiv integration i kommunen. Redan 2015 tillsatte Ekeröalliansen ett uppdrag med tydliga riktlinjer för hur vår kommun kan bli bäst i Sverige på integration. Nu vill vi utveckla vårt framgångsrika samarbete med civilsamhället och möjliggöra kvarboende för dessa ungdomar under deras skoltid. Tillsammans med civilsamhället kommer vi använda kommunbidraget för att möjliggöra boende och sociala aktiviteter, säger Adam Reuterskiöld (M) kommunstyrelsens ordförande.

Socialkontoret har genomfört en utredning för att ta fram förslag om hur Ekerö kommun kan använda kommunbidraget på ett effektivt sätt. Förslaget presenterades för socialnämnden den 17 januari. Den 13 februari beräknas kommunstyrelsen fatta beslut om att omdisponera 1 050 772 kr till socialnämnden för ändamålet.