Ekeröalliansen tar ansvar för kommunens ekonomi och satsar på kärnverksamheten

110 av Sveriges kommuner väntas gå med förlust i år. Ekerö kommun är inte en av dem, men precis som övriga delar av landet känner vi av de tuffare ekonomiska tiderna som väntar

En snabb växande och åldrande befolkning, kostnader på grund av de senaste årens flyktingkris, statligt ansvar och problem som skyfflas över på kommunerna utan ekonomisk ersättning i kombination med en inbromsande konjunktur gör att Ekerö kommun måste göra prioriteringar och hålla i pengarna. Vi i Ekeröalliansen har tagit ansvar för Ekerö kommuns ekonomi under många år och det kommer vi fortsätta att göra trots tuffare tider. Vårt huvudsakliga fokus har i kommande budget legat på att inte behöva göra nedskärningar i kärnverksamheten. Tvärtom sker fortsatta satsningar på våra barn och skolverksamheten. För i nästan alla verksamheter sker en uppräkning av barn- och elevpeng med 2,5 procent, vi gör även en extra satsning på högstadiet där uppräkning sker med 2,7 procent. För fristående förskolor och skolor är motsvarande uppräkningar mellan 1,8 – 2,2 procent. Efter framgången med nya Söderströmsgården har vi även långt framskridna planer för två nya äldreboenden. Men effektiviseringar kommer behöva göras, men dessa kommer att ske samtidigt som vi gör satsningar på kärnverksamheten. En stor fördel Ekerö kommun har är att vi är väldigt lågt belånade, medelvärde för kommuners låneskuld i hela riket ligger på 1,2 miljarder, i Stockholmsregionen ligger medelvärdet på 3 miljarder, bland liknande kommungrupper som Ekerö kommun, alltså storstadsnära pendlarkommuner ligger medelvärdet på 853 miljoner jämfört med Ekerö kommuns 355 miljoner 2018.  Att vi är lågt belånade skapar en bra förutsättning för kommande investeringar som behöver göras i och med att Ekerö växer.  Kommunens belåningsgrad kommer behöva öka de kommande åren, det viktiga när vi ökar vår belåning är att vi betalar av lånen kontinuerligt, något som kommunen historiskt har varit duktig på. Vi vill kombinera ansvarstagande med hög kvalité och utveckling samt skapa så stor nytta som möjligt för medborgarna. Sammanfattningsvis kommer Sveriges kommuner gå in i tuffare ekonomiska tider. Ekerö kommun står väl rustade inför detta tack vare ett ansvarstagande av kommunens ekonomi från borgerliga partier historiskt sätt, ett ansvar som vi kommer att fortsätta att ta, både i tuffa och godare tider.

Adam Reuterskiöld (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Ove Wallin (C)

1:e vice kommunstyrelseordförande

Sivert Åkerljung (KD)

Gruppledare Kristdemokraterna