Ekeröalliansen tar bort förbud mot rullbrädor

Inom kort kommer kommunens skateboardåkare fritt kunna använda sina rullbrädor (skateboards) utan att behöva oroa sig för att bryta mot en lokal trafikföreskrift. Den 25 maj kommer Byggnadsnämnden besluta om Arnulf Langlets (M) förslag att upphäva förbudet.

– Vi arbetar för att det ska vara enkelt att bo, leva och verka i Ekerö kommun. I mars beslutade vi tillsammans med Ekeröalliansen om en översyn där vi tittar på vilka av kommunens regler och föreskrifter som kan förändras, förenklas eller rent av tas bort. I detta arbete har vi bland annat hittat denna lokala trafikföreskrift som ett tydligt exempel på onödiga regler som inte längre fyller någon funktion. Under 1970-talet uppfattades rullbrädor många gånger som ett problem och därför infördes den lokala trafikföreskriften. Idag ses rullbrädor snarare som ett fortskaffningsmedel eller lekredskap. Det gör regelverket otidsenligt och onödigt och jag kommer föreslå byggnadsnämnden besluta att upphäva den lokala trafikföreskriften, säger Arnulf Langlet (M) ordförande i Byggnadsnämnden.

Den 25 maj kommer Byggnadsnämnden föreslås besluta om att upphäva lokal trafikföreskrift 0125-2010-660. Det är en del av det arbete som Ekeröalliansen tillsatte den 27 mars 2018. I enlighet med ett ordförandeförslag från Adam Reuterskiöld (M) ska kommunen inleda en översyn för att identifiera vilka regler som kan effektiviseras eller rationaliseras bort, vilka inspektioner som kan slopas och hur majoriteten av kommunens myndighetsutövning kan automatiseras. Byggnadsnämnden och kommunens övriga nämnder och förvaltningar kommer återkomma med ytterligare regelförenklingar och förslag som underlättar för kommunens företagare och medborgare