Ekeröalliansens budget antagen av fullmäktige

På fullmäktige den 28 november antogs Ekeröalliasnsens budget och borgerlig politik fortsätter att styra Ekerö kommun framåt

Efter en lång debatt på kommunfullmäktige den 28 november antog Ekerö kommunfullmäktige Ekeröalliansens gemensamma budget. Det är en budget som tar ansvar för kommunens ekonomi, förbereder inför lågkonjunktur samt satsar på kärnverksamhet. Totalt tillförs 58 miljoner kronor extra  i nästa års budget och genom uppräkning satsas ytterligare 10 miljoner kronor på barn- och utbildningsförsvaltingen.