Ekeröalliansens vision om en trygg småstad

Under mandatperioden har vi haft förtroendet att leda Ekerö kommuns utveckling. Det förtroendet har vi förvaltat genom att hålla vad vi lovat, av 93 vallöften har 86 uppfyllts. Idag är Ekerö en av Sveriges tryggaste kommuner, vi är åttonde bästa skolkommun och 96 procent av de äldre är nöjda med hemtjänsten. Nu söker vi ditt förtroende att leda kommunens utveckling mot vår vision om en trygg småstad.

I vår vision om en trygg småstad hanteras ekonomin på ett ansvarsfullt sätt och ger en kommunal service av nationell toppklass.  Vi erbjuder olika typer av boenden för alla skeden i livet. Vi ska fortsatt ha villor men när familjer går skilda vägar, pensionärer söker mindre boenden eller ungdomar flyttar hemifrån behövs även mindre bostäder i form av bostadsrätter och hyresrätter.

I vår vision om en trygg småstad erbjuds en meningsfull fritid för alla medborgare oavsett ålder, om du föredrar fysisk aktivitet eller vill uppleva natur och kultur. Nästa mandatperiod vill vi bygga ett badhus, planera för fler idrottshallar och samarbeta med ridklubbarna. Vi vill främja föreningslivet genom fler lokaler som används effektivare samt införa ett gemensamt bokningssystem. Genom fler naturliga mötesplatser kan medborgare mötas över generationsgränserna.

I vår vision om en trygg småstad finns landets bästa skolor. Nästa mandatperiod vill vi införa en individualiserad undervisning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana dem som lär sig snabbare. Fler fristående skolor och förskolor med olika inriktningar ger alla möjlighet att välja den skola som passar bäst. Genom en bra arbetsmiljö, konkurrenskraftiga arbetsvillkor och kompetensutveckling lockar vi hit länets bästa lärare. Vi vill intensifiera arbetet med digitala hjälpmedel i skolan, ge mer resurser till elevhälsan och erbjuda närodlad, gärna ekologisk mat.

I vår vision om en trygg småstad finns landets bästa äldreomsorg. Nästa år vill vi planera för en mångfald av boenden som särskilda boenden, seniorboenden och trygghetsboenden. För att öka tryggheten och erbjuda en bättre service till våra äldre vill vi investera i välfärdsteknik. Vi kommer arbeta för att bryta den ofrivilliga ensamheten genom fler mötesplatser, seniorboenden och samarbete med föreningslivet.

I vår vision om en trygg småstad kan alla känna sig trygga oavsett om man är ung eller gammal, hemma eller utomhus och oavsett tid på dygnet. Vi vill motverka brott genom en ökad polisnärvaro, kommunpoliser och kameraövervakning vid utsatta platser. Vi vill öka tryggheten i trafiken genom säkra gång- och cykelvägar.  Ett utökat samarbete mellan kommunen, föräldrar och polis kommer öka vuxennärvaron kvällstid.

I vår vision om en småstad är det enkelt för företag att starta, anställa och växa. Nästa mandatperiod vill vi arbeta för mer etableringsbar mark, fler arbetsplatsområden och att kommunen i nya planer tar hänsyn till hur företag ska kunna växa. Vi vill se över vilka regler som kan effektiviseras, vilka inspektioner som kan slopas och hur vår myndighetsutövning i möjligaste mån kan automatiseras och digitaliseras.

Vi är stolta över vårt arbete denna mandatperiod. Nu söker vi fortsatt förtroende att arbeta för utvecklingen mot vår vision om en trygg småstad. En småstad som erbjuder gemenskap och Ekeröanda, som har landets bästa företagsklimat och en kommunal service i toppklass för livets alla skeden. Genom en stabil Ekeröallians, en ansvarsfullt skött ekonomi och individens frihet i centrum blir detta möjligt.

 

Adam Reuterskiöld (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Ove Wallin (C)

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Sivert Åkerljung (KD)

Gruppledare för Kristdemokraterna