Ekerömoderaternas arbete för en trygg kommun

Ekerömoderaterna går till val på en rad åtgärder för hur Ekerö ska vara landets tryggaste kommun även i framtiden.

Ekerö är en av Sveriges säkraste kommuner sett till upplevd trygghet och brottsstatistik. Samtidigt ser vi hur ökad otrygghet växer fram i andra delar av landet och lokalmedia rapporterar om inbrott och ungdomar som inte funnit sin plats i samhället. I jämförelse med grannkommuner har vi inga stora problem och därför är det viktigt att vi arbetar förebyggande. Ekerömoderaterna går till val på en rad åtgärder för hur Ekerö ska vara landets tryggaste kommun även i framtiden.

Samhällets uppgift är att säkra tryggheten och stå på brottsoffrets sida. Den som blivit utsatt för brott ska tas på allvar, inte mötas av att utredningen läggs ner. För att motverka inbrott, skadegörelse och våld driver vi frågan om kameraövervakning vid utsatta platser i kommunen, ökad polisnärvaro och att Sverige inför kommunpoliser.

Oavsett tid på dygnet ska alla känna sig trygga. Ekeröalliansen satsade förra året 2 mkr i en trygghetspeng för att se över belysning och buskage samt anställa en extra resurs hos fältassistenterna. För att komma åt roten till problemet tillsatte vi en utredning om bakomliggande faktorer för otrygghet i kommunen. Vi vill fortsätta arbetet genom att öka tryggheten i trafiken, förbättra framkomligheten för personer med funktionsvariationer, arbeta för trygga gång- och cykelvägar till skolorna och öka tryggheten kring Brommaplan. Vi förstärker även arbetet mot mobbning, hot och trakasserier i skolorna.

Det räcker inte att kommunen sätter in mer resurser, alla behöver engagera sig för ett tryggt samhälle. I kommunens senaste trygghetsundersökning uppger i princip alla i årskurs 6-9 att de viktigaste insatserna för ökad trygghet är vuxennärvaro på offentliga platser. Vi vill utveckla samarbetet mellan kommunen, föräldrar, grannsamverkan och polis för få fler ”vuxna på stan”. På så vis kan vi motverka brott och få alla att känna sig trygga kvällstid.

Ett tryggt samhälle är inget vi kan ta förgivet. Genom våra förslag lovar Ekerömoderaterna att göra vad vi kan för att Ekerö fortsatt ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner att leva och bo i.

 

Ovanstående text är en insändare från Adam Reuterskiöld som publicerades i Mälarö Tidning 2018-03-16.