Ekerömoderaternas Styrelse-2017

Föreningstyrelsen 2017

Dick Ullgren Ordförande,
Hans Cronmark Vice Ordförande,
Jan Runesten Sekreterare,
Lotta Claussnitzer Kassör,
Sandra Gunneflo Kampanjansvarig
Camilla Wallhed Medlemsansvarig
Michael Tranell Utbildningsansvarig