En borgerlig majoritet som håller vad de lovar

I förra Mälaröarnas Nyheter ifrågasätter Liberalerna varför Ekeröalliansen inte uppfyllt deras vallöften till väljarna. Det är en mycket märklig inställning till den demokratiska processen. Idag svarar vi med en replik på insändarsidan.

I senaste numret av Mälaröarnas Nyheter skriver Liberalerna genom Gunilla Lindberg en insändare om att Alliansen inte skulle ha uppfyllt sina vallöften, särskilt inte löftet om att verka för en aktiv turistnäring på Mälaröarna. Det stämmer inte. Under mandatperioden har vi förvaltat det förtroende som vi har fått från väljarna genom att uppfylla 87 av de 93 löften som finns i Alliansplattformen. De löften som inte uppfyllts har fått anpassas till andra önskemål eller förändrade förutsättningar. Exempelvis har vi valt att bygga om Färingsöhemmet till hyresrätter istället för seniorboende vilket vi istället planerar på annan plats. Vi arbetar även med att främja turistnäringen på flera sätt. Exempelvis förhandlar vi med slottsförvaltningen om att förlägga vårt turistcenter vid Drottningholms slott istället för i kommunhuset. Det skulle leda till att fler nås av turistinformationen som skulle vara tillgänglig på fler dagar och tider än idag. Vi har även fört samtal med företagare om hur de kan främja turistnäringen. Kommunen ska inte konkurrera med de privata initiativ som finns utan uppmuntra den företagsamhet som kan skapa tillväxt och arbetstillfällen. 

Med det sagt visar Liberalerna i sin insändare på en mycket märklig inställning till den demokratiska processen. Det går inte att lämna Allianssamarbetet, och aktivt förespråka att vara ett oppositionsparti, och sedan förvänta sig att majoriteten ska genomföra deras politik. Hade Liberalerna på allvar velat infria sina vallöften hade de istället samarbetat med Ekeröalliansen för att driva sin politik i majoritet. Deras nuvarande agerande visar snarare att de vill få igenom sina frågor utan att behöva ta ansvar för helheten av kommunens utveckling. Vi i Ekeröalliansen vill därför uppmana Liberalerna att bestämma sig för om de nästa mandatperiod vill genomföra sin politik i majoritet eller om de vill ställa sig utanför möjligheten att uppfylla sina löften till väljarna. Även potentiella väljare bör fundera på om de vill rösta på en borgerlig opposition, som saknar möjlighet att uppfylla sina vallöften, eller på en borgerlig majoritet som bevisligen håller vad de lovar.

 

Adam Reuterskiöld (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Ove Wallin (C)

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Sivert Åkerljung (KD)

Gruppledare för Kristdemokraterna