Förnyat samverkansavtal med Polisen

Förnyat samverkansavtal med polisen ska öka tryggheten genom samverkan, fördjupad dialog och ökad närvaro

Ekerö kommun har förnyat samverkansavtal med polisen. Samverkansavtal är en överenskommelse mellan polis och kommun. Nästan alla kommuner i landet har i dag en samverkansöverenskommelse med polisen. Överenskommelserna ska ge struktur åt polisens och kommunens gemensamma brottsförebyggande arbete och tydliggöra vilka åtaganden parterna tar på sig.

I Ekerö kommuns samverkansavtal med polisen ligger fokus på narkotikabekämpning, trafikbrott samt en generell ökad trygghet med mer polisnärvaro på Mälaröarna.