Göran Ahlquist

Jag är 49 år, inflyttad gotlänning till Mälaröarna för snart 20 år sedan och trivs fantastisk bra här tillsammans med fru och dotter. Jag har varit aktiv i Ekerömoderaterna i ca 1,5 år. Jag sitter i dag som ersättare i socialnämnden och som suppleant i Ekerö vattens styrelse.
Får jag ert förtroende vill jag arbeta för att utnyttja våra skattepengar på ett effektivt och förnuftigt sätt. Vi skall ta hänsyn till oss människor men också våra öars fantastiska natur och läge.
Jag tycker det är viktigt att vi har en valfrihet i kommunens verksamheter. Att vi skall fokusera på att se till att de som utför detta arbete levererar det vi förväntar oss.
Jag tycker att kommunikationerna till och från Mälaröarna måste förbättras och planeras ännu bättre då så många av oss påverkas av dem. Exempelvis behövs fler infartsparkeringar, alternativa färdsätt och även kollektivtrafiken behöver göras attraktivare.
Göran Ahlquist