Gunnar Mossberg

Bor i Hilleshög sedan -96. Startade engagera mig politisk här på Ekerö 2006. Är idag ersättare i Kommunfullmäktige och sitter i Barn & Utbildningsnämnden. Barns möjligheter till fritidssysselsättning och då främst idrott är något jag brinner för. Barn måste få bedriva idrott på sina villkor. Då jag pendlar till Kista varje dag så ligger förbättrade pendlingsmöjligheter högt på min agenda. Det gäller såväl förbifarten som förbättrad kollektivtrafik.

Gunnar Mossberg