Hans Cronmark

Jag heter Hans Cronmark och är 44 år.
Har bott på Ekerö sedan 2005.
Gift och har två barn.
Är engagerad sedan två mandatperioder, har varit ersättare i Miljönämnden och är ledamot i Kultur och Fritidsnämnden.
På Ekerö vill jag verka bl.a. för ett breddat Kulturutbud, fler generationsövergripande mötesplatser.
Jag tycker att människors valfrihet är viktig, till exempel  det fria skolvalet, möjlighet  att välja utövare inom vård och hemtjänst.
Vi  bör  införa en Kulturskolepeng för ett  breddat utbud  inom ungdomskulturen.
Vårt kulturhus i Ekerö centrum bör få ett breddat användningsområde och vi bör se över dispositionen av husets lokaler, för att få in så mycket kultur som möjligt i huset.
Ekerö bör satsa på ett Badhus.
Utbyggnaden av Ekerövägen och byggandet av Förbifart Stockholm är viktiga för att underlätta för oss boende i kommunen att  resa till och från kommunen. Båtpendel till Stockholm är ett viktigt alternativ till våra belastade vägar.
Vi skall värna och utveckla Ekerös unika miljö med bl.a. den närhet vi har till ett rikt friluftsliv i både natur och på  Mälarens vatten. Det är viktigt att alla åldrar ges möjlighet till motion, både genom föreningslivet och spontanidrott.
Vid nybyggnation av nya sjönära bostadsområden ska vi  tillvarata möjligheterna till rekreation i och nära vattnet  med bl.a. strandpromenader och möjligheter för småbåtsbryggor.
Inom förskola, skola och övrig omsorg  bör vi  satsa på en hög andel med lokalt  producerad  och om möjligt ekologisk mat.

Hans Cronmark
Närlunda