Helena Butén

Badhuset var det som förde mig in i politiken 2007. Sociala frågor som gäller gammal såväl som ung intresserar mig och min vision är att se verksamheter som förenar och överbryggar. Generationsboende, möjligheter för unga och gamla att mötas i naturliga sammanhang, där alla kan känna sig nyttiga och behövda.
Valfrihet inom alla de verksamheter där det är möjligt för att känslan av kontroll över den egna situationen är viktigt. En vacker miljö som är tillgänglig för alla under trygga förhållanden ger invånaren livskvalitet.
Jag är idag ledamot i Kommunfullmäktige och Socialnämnden, ersättare i Individutskottet och ledamot i det kommunala handikapprådet. Förutom mitt lokala engagemang är jag ledamot i styrelsen för Moderata kvinnor i Stockholms län. Detta ger fantastiska möjligheter att nätverka med kvinnor och politiker i hela landet vilket skapar insyn i hur andra har hittat goda eller mindre goda lösningar.
Den ohållbara trafiksituationen gör att jag arbetar för att genomföra ”Knutpunkt Mälaröarna” som presenterats men även andra smarta lösningar där infartsparkeringar och goda kommunikationer är en del och Förbifarten en självklarhet.
Jag brinner fortfarande för att Ekerö skall ha ett BADHUS, Bra idrottshallar och fina spontanidrottsplatser.
Det är klokt att ta lärdom av andras erfarenheter och onödigt att uppfinna hjulet gång på gång.
Jag är 52 år, har man, 5 vuxna barn, hund och katt, är ställföreträdande flygplatschef med huvudfokus på passagerarservice och personalfrågor.

Helena Butén