Information om vaccineringen i Ekerö kommun

Ekerö kommun har störst andel vaccinerade mot Covid-19 i regionen.

Arbetet med vaccinering mot Covid-19 pågår för fullt i Ekerö kommun. Den 11 februari rapporterade tidningen Mitti att Ekerö kommun har störst andel vaccinerade i länet med över 2 procent av medborgarna som mottagit sin första dos.

På Ekerö kommuns hemsida kan man läsa att alla boende på äldreboendena Kullen, Söderströmsgården och Ekgården har fått sina två doser samt att vaccinering av all kommunal och privat omsorgspersonal i kommunen är klar. Just nu vaccineras individer som har hemtjänst, bor på LSS- boende, har personlig assistans eller hemsjukvård.

I mitten av mars väntas FAS 2 starta där alla 65+ kommer att erbjudas vaccin.

 

För mer information om läget kring vaccineringen i Ekerö kommun se kommunens hemsida: https://www.ekero.se/omsorg-hjalp/covid-19/vaccinering-mot-covid-19